Угода користувача

Дана угода регулює взаємовідносини Покупця (далі – Покупець) під час роботи з матеріальною і сервісною базою Інтернет-магазину Klen.ua (далі – Інтернет-магазин).

 

1.         Загальні положення

1.1. Використання матеріалів і сервісної бази Інтернет-магазину реалізується відповідно до чинного законодавства України.

1.2. Дана угода – це публічна оферта. Отримавши доступ до контенту Інтернет-магазину Покупець підтверджує свою участь у даній угоді.

1.3. Адміністрація Інтернет-магазину має право змінити умови даної угоди в будь-який час і в односторонньому порядку.

 

2.       Предмет угоди

2.1. Предметом даної угоди є надання Покупцям Інтернет-магазину послуг щодо придбання товарів і супутніх послуг.

2.2. Інтернет-магазин надає Покупцям такі види послуг (сервісів):

·         доступ до засобів пошуку та навігації Інтернет-магазину;

·         доступ до інформації про товари й умови придбання товарів;

·         інші види послуг (сервісів), реалізація яких здійснюється на сторінках Інтернет-магазину.

2.3. Дія Угоди поширюється на всі існуючі (реально функціонуючі) на даний момент послуги (сервіси) Інтернет-магазину, а також будь-які їх наступні модифікації та майбутні додаткові послуги (сервіси), що з’являться в Інтернет-магазині.

 

3.       Обов’язки Покупця

3.1. Покупець дає згоду не робити дій, котрі можуть розглядатися як такі, що порушують українське законодавство чи норми міжнародного права.

3.2. Використання матеріалів Інтернет-магазину без відома правовласників не допускається. Для правомірного використання матеріалів Інтернет-магазину необхідно укладення додаткових договорів (отримання ліцензій).

3.3. Покупець згоден із тим, що адміністрація Інтернет-магазину не несе відповідальності і не має прямих чи непрямих зобов’язань перед Покупцем у зв’язку з будь-якими можливими або з тими, що можуть виникнути, втратами і збитками, пов’язаними із будь-яким умістом Інтернет-магазину, реєстрацією авторських прав і відомостей про таку реєстрацію, товарів і послуг, доступних чи отриманих в Інтернет-магазині.

 

4.       Звільнення від гарантій

4.1. Покупець дає згоду на те, що:

4.1.1.  Використання послуг і сервісів Інтернет-магазину здійснюється Покупцем під його особисту відповідальність.

4.1.2.  Послуги надаються у тому порядку, в якому це встановлено адміністрацією Інтернет-магазину; адміністрація Інтернет-магазину не бере на себе ніякої відповідальності, в тому числі за невідповідність послуг цілям і очікуванням Покупця.

4.2. Адміністрація Інтернет-магазину не може гарантувати, що:

4.2.1.  Послуги будуть повністю відповідати вимогам Покупця.

4.2.2.  Послуги будуть надаватися безперервно, швидко, надійно і без помилок.

4.2.3.   Результати, які може бути отримано у процесі використання послуг, будуть відповідати очікуванням Покупця.

 4.3. Інтернет-магазин не несе відповідальності за будь-які прямі чи непрямі збитки, завдані внаслідок:

4.3.1.   Використання послуг, у тому числі за будь-які збитки, завдані комп’ютеру Покупця, мобільним приладам, будь-якому іншому обладнанню або програмному забезпеченню, що виникли у зв’язку використанням послуг (сервісів) Інтернет-магазину, або неможливості використання послуг (сервісів).

4.3.2.   Несанкціонованого доступу третіх осіб до комунікацій Покупця.

4.3.3.   Поведінки будь-якої третьої особи чи отримання відомостей від будь-якої третьої особи.

 

5.       Повернення товарів

5.1. Покупець не вправі відмовитися від товару належної якості, який виготовляється на замовлення Покупця у вказаному Покупцем розмірі, кольорі, фактурі і т.д., тобто від товару, який має виключно індивідуальні характеристики.

5.2. Покупець, прийнявши товар невідповідної якості, має право повернути його в Інтернет-магазин (заявити про намір повернення). При цьому повернення можливе за умови, що товар не був у використанні, його товарний вигляд, пакування і споживацькі якості повністю збережено.

5.3. У разі повернення товару невідповідної якості Інтернет-магазин зобов’язується виконати заміну товару на аналогічний відповідної якості або прийняти його із поверненням оплаченої суми.

 

6.       Відповідальність сторін

6.1. Інтернет-магазин не несе відповідальності за:

6.1.1.   Достовірність даних, указаних Покупцем у процесі реєстрації і замовлення товару, а також за продаж і доставку товарів унаслідок надання Покупцем недостовірних відомостей.

6.1.2.  Дії суміжних служб і сервісів, що використовуються для надання послуг Покупцю, але при цьому не належать Інтернет-магазину: банків, поштових служб, інтернет-провайдерів, email-сервісів, платіжних систем і т.д.

6.1.3.  Будь-які витрати Покупця, прямий або непрямий збиток, котрий може бути завдано Покупцю в результаті використання чи неможливості використання послуг Інтернет-магазину і понесений у результаті помилок, перерв у роботі, видалення файлів, зміни функцій, затримок у роботі під час передачі даних і т.п., що трапилися не з вини Інтернет-магазину.

6.2. Використання Інтернет-магазину допускається тільки повнолітніми особами. Покупець несе відповідальність за будь-яке (навіть без його відома) використання неповнолітніми, особами, що не досягли 18 років, облікового запису в Інтернет-магазині, а також за всі дії, здійснені неповнолітніми, у межах їхньої взаємодії з Інтернет-магазином.

 

7.       Урегулювання спорів

7.1. У випадку виникнення будь-яких спорів або розбіжностей, пов’язаних із виконанням Угоди, Покупець і Інтернет-магазин докладуть усіх зусиль для їх вирішення шляхом проведення переговорів, розгляду жалоб, претензій або інших звернень Покупця. Спори, які не буде вирішено шляхом переговорів, підлягають розгляду в порядку, встановленому чинним законодавством України.

7.2. З усіх інших питань, не передбачених у даній Угоді, Покупець і Інтернет-магазин керуються чинним законодавством України.

 

8.       Термін дії Угоди

8.1. Угода набирає чинності з моменту реєстрації Покупця в Інтернет-магазині чи звернення до продавця для придбання товару.

8.2. Моментом звернення вважається момент, коли Покупець фактично почав здійснювати дії, направлені на придбання товару в Інтернет-магазині.

 

 

 

Товар додано до списку бажань
Товар додано до порівняння